ban
HOME-CV                PUBLICATIONS                PROJECTS                COURSES UK (cze)               SUPERVISED STUDENTS (cze)
Publications:


Collective monographs:

Tilley, Chris (with contributions by Mike Allen, Jill Cobley, Andrew Meirion Jones, Karolína Pauknerová, Clarissa Sanfelice Rahnmeier and Priscilla Trenchard). Landscape in the Long Durée. (2017 in print UCL Press).

Pauknerová, Karolína; Gibas, Petr; Stella, Marco et al. 2016. Non-humans and after in Social Science. Červený Kostelec: Pavel Mervart. ISBN 978-80-7465-199-1.

Ajvaz, Michail; Kouba, Pavel; Matoušek, Alexander; Frei, Jan; Chvatík, Ivan; Kůrka, Petr; Trlifajová, Kateřina; Velický, Bedřich; Hudík, Marek; Storch, David; Pauknerová, Karolína; Strobachová, Ingrid. 2016. Spor o pravdu. Praha: Filosofia. ISBN
978-80-7007-461-9

Fatková, Gabriela; Funk, Lukáš; Pauknerová, Karolína; Rak, Michal; Strohsová, Klára; Světlík, Radek; Woitsch, Jiří & Tereza Zíková. 2014. Tachovsko: krajina v paměti / paměť v krajině. Katalog k výstavě. Západočeská univerzita v Plzni. ISBN 978-80-261-0423.

Pauknerová, Karolína; Stella, Marco; Gibas, Petr  et al. 2014. Non-humans in Social Science: Ontologies, Theories and Case Studies. Červený Kostelec: Pavel Mervart. ISBN 978-80-7465-122-9.

Gibas, Petr; Pauknerová, Karolína; Stella, Marco. et al. 2011. Non-humans in Social Science: Animals, Spaces, Things. Červený Kostelec: Pavel Mervart. ISBN 978-80-7465-010-9.

Soukupová, Blanka; Hroch, Miroslav; Salner, Peter; Pauknerová, Karolína. 2013. Cesty urbánní antropologie: Tradice - Nové směry - Identita. Urbánní studia 4. Fakulta humanitních studií v Praze: Praha. ISBN 978-80-87398-34-0.Articles in peer-reviewed journals and journals with IF:

(IF 0,682) Jánská, Eva;
Pauknerová, Karolína and Koropecká, Markéta. 2017. Transnational Behaviour of Ukrainian Remitting Migrants. Journal of Economic and Social Geography / Tijdschrift voor economische en sociale geografie. DOI 10.1111/tesg.12243., ISSN 1467-9663.

Pauknerová, K
arolína. Nostalgia, Amnesia and Places of Remembrance on Tourist Trails in Sudetenland: Stoupa (Altpocher) and Hraničky (Reichenthal) (2017 to be resubmitted).

Walls, Matthew; Karolína Pauknerová. Archaeology as a Community of Practice: Implicit Reflexivity and the Tacit Dimension at a Mesolithic Excavation in the Czech Republic. (2017 in preparation).

Pauknerová, Karolína; Woitsch, Jiří and. Nositelé paměti nebo zdroje falešných představ? Naučné stezky v ČR v etnologické perspektivě. [Memory medium or source of false conceptions? Educational trails in Czechia in ethnological perspective] Studia Ethnologica Pragensia. ISSN 1803-9812. (2017 in preparation).

Woitsch, Jiří and Pauknerová, Karolína. Tug-of-War between wilderness and cultural heritage: Case study of the Upper Palatine Forest. (2017 in preparation).

(IF 0,270) Pauknerová, Karolína. 2014. Co říká dům: možnosti symetrického přístupu k materialitě domova. [What does the house say: Possibilities of symmetrical approach to the materiality of home] Český lid 101(4). pp. 439-458. ISSN 0009-0794.

Pauknerová, Karolína. 2014. Antropologie, archeologie a interpretativní přístup: příklad domova. Antropowebzin 2. pp. 54-62. ISSN: 1801-8807.

Pauknerová, Karolína; Salisbury, Roderick and Monika  Baumanová. 2013. Human-landscape interaction in prehistoric Central Europe: analysis of natural and built environments. Anthropologie 51(2). pp. 131-142. ISSN 0323-1119.

Pauknerová, Karolína. 2012. Two Settlement Patterns in the Kolín Flatland - a Phenomenological Analysis. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne LIV. pp. 87–99.ISSN 0520-9250. (available at: http://www.archeo.uni.wroc.pl/index.php?sw=6&st=9 or http://www.archeo.uni.wroc.pl/2013-1/SSA54/m2.pdf, 22nd March 2013).

Pauknerová, Karolína. 2012 Fenomenologický výzkum archeologické lokality: Příklad neolitických areálů jižně od soutoku Úhlavy a Radbuzy. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské Univerzity, řada archeologická M17. pp.141-149. ISSN 1211-6327.

Pauknerová, Karolína. 2011.  Analýza vizuálních dat aneb příběh obrazu srpu a kladiva v Semilech. Biograf 55, pp.  75-82. ISSN 1211-5770.

Pauknerová, Karolína; Gibas, Petr. 2011.  The Struggle over Nature and Relaxation in (Sub)urban Space: The Case of Garden Colonies in Kbely, Prague 19. Urban People. 13(2), pp. 221-233. ISSN 1212-811.

Gibas, Petr; 
Pauknerová, Karolína. 2010.  Město kolem Botiče: alternativní seminář z urbánní antropologie. Cargo, pp. 151-163. ISSN 1212-4923.

Pauknerová, Karolína. 2010. Two cultures in one flatland: Phenomenological Analysis of Two Prehistoric Landscapes (Kladno region). Slovak Ethnology – Material culture 58(5), pp . 598-613. ISSN 1335-1303.

Pauknerová, Karolína. 2010. Hladké a měkké: promýšlení chůze městem. Biograf 51, pp. 89-101. ISSN 1211-5770.

(IF 0,430) Gibas, Petr; Pauknerová, Karolína. 2009. Mezi pravěkem a industriálem: několik poznámek k antropologii krajiny. Český lid 96(1), pp. 131-146. ISSN 009-0794.

Pauknerová, Karolína. 2009. Krajina těhotná svou minulostí. Sborník Hrdličkova muzea člověka UK 7, pp. 6-8.

Pauknerová, Karolína. 2007. Pokus o (re)konstrukci domu únětické kultury. Sborník Hrdličkova muzea člověka UK 6, Antropologie a traseologie, pp. 24-37.Chapters in monographs:

Pauknerová, Karolína. Archeologie a evoluční teorie: příběh návratů a rozluk. IN Ovčáčková, Lenka (ed.). Příroda a kultura v proměnách: Evoluční a biologické teorie kultury. Praha: Academia. (2017 in print)

Pauknerová, Karolína; Gibas, Petr. Bydlet v ošemetných místech. IN Haluzík, Radan (ed.). Terrain vague. CTS Prague. 
(2017 in print)

Gibas, Petr - Pauknerová, Karolína. 2016. Mushrooms: Indeterminacy, indexicality and the blurring of non-human boundaries. IN Pauknerová, Karolína - Gibas, Petr - Stella, Marco et al. Non-humans and after in social science . Červený Kostelec: Pavel Mervart, 21-35.  ISBN 978-80-7465-199-1.

Pauknerová, Karolína - Gibas, Petr - Stella, Marco. 2016. Introducing non-humans and after in social science. IN Pauknerová, Karolína - Gibas, Petr - Stella, Marco et al. Non-humans 
and after in social science. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 11-17. ISBN 978-80-7465-199-1.

Pauknerová, Karolína; Woitsch, Jiří. 2016. Educational trails as landscape memory agents in the West Bohemian border region. IN Martin Zückert, Heidi Hein-Kircher (eds.). Migration and Landscape Transformation: Changes in Central and Eastern Europe in the 19th and 20th Century. Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, Vandenhoeck & Ruprecht, p. 175-202.


Pauknerová, Karolína; Gibas, Petr. 2015. Krajina jako téma, terén i problém současné společenské vědy: antropologické čtení krajiny - Landscape as a topic, terrain and problem of contemporary social sciences: Anthropological reading of landscape. IN Blažková, T. et al. Krajina jako antropologická čítanka. Praha: TOGGA. pp. 7-18 and 299-307. ISBN 978-80-7476-039-6.

Gibas, Petr; Pauknerová, Karolína; Stella, Marco. 2014. Non-human Agencies: Materiality and (Il)legibility of Non-human Worlds. IN Pauknerová, Karolína; Stella, Marco; Gibas, Petr  et al. 2014. Non-humans in Social Science: Ontologies, Theories and Case Studies. Červený Kostelec: Pavel Mervart. pp. 297-311. ISBN 978-80-7465-122-9.

Pauknerová, K
arolína. 2014. Krajina. IN Lucie Storchová a kol. Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě. Dolní Břežany: Scriptorium. pp. 356-364. ISBN 978-80-87271-87-2.

Pauknerová, K
arolína; Gibas, Petr. 2014. Walking the Stream: Prague Cityscape and Research Guided by the Water. IN Shortell, Timothy - Brown, Evrick (eds.). Walking in the City: Quotidian Mobility and Ethnographic Method.  Farnham and Burlington: Ashgate. pp. 173-187. ISBN 987-14-72416-16-2.

Světlík, Radek; Pauknerová, Karolína. 2013. Dětský svět v zapadlé vesnici na konci Čech. IN Blanka Soukupová, Helena Nosková & Petr Bednařík (eds.). Paměť – národ – menšiny – marginalizace –identity I, Urbánní studie, sv. 6, Fakulta humanitních studií, Karlova univerzita v Praze. pp. 155-164. ISBN 978-80-87398-43-2.

Pauknerová, Karolína. 2013. Cesty antropologa ve městě: O lidských smyslech, městské krajině a antropologii. IN Soukupová, Blanka - Hroch, Miroslav - Salner, Peter and Pauknerová, Karolína. Cesty urbánní antropologie: Tradice - Nové směry - Identita. Urbánní studia 4. Fakulta humanitních studií v Praze: Praha. pp. 87-99. ISBN: 978-80-87398-34-0.

Pauknerová, K
arolína. 2012. Urbánní krajina: Senzuální přístupy. IN Soukupová, Blanka - Hroch, Miroslav - Salner, Peter - Godula-Węcławowicz, Róża (eds.). Úvod do urbánní antropologie. Fakulta humanitních studií v Praze, společensko-vědní modul: Praha, pp. 46-52. ISBN 978-80-87398-32-6.

Gibas, Petr; Pauknerová, K
arolína; Stella, Marco. 2011. Non-humans Social Science: Animals, Spaces, Things. IN Gibas, Petr - Pauknerová, Karolína - Stella, Marco. et al. Non-humans in Social Science: Animals, Spaces, Things. Červený Kostelec: Pavel Mervart, pp. 9-29. ISBN: 978-80-7465-010 -9.

Pauknerová, K
arolína; Gibas, Petr. 2011.  Mezi dávnou minulostí, utopickou budoucností a přelétavou přítomností: archeologické památky a čas v pražském metru IN Vacková, Barbora - Galčanová, Lucie - Ferenčuhová, Slavomíra. (eds.)  Třetí město. Červený Kostelec, Brno: Nakladatelství Pavel Mervart, Masarykova univerzita, pp. 43-64. ISBN: 978-80-7465-015-4.

Pauknerová, K
arolína; Gibas, Petr; Čížek Bedřich. 2010. Oáza klidu nebo ráj golfistů? Zahrádkáři a postsocialistická transformace (nejen) v Praze. IN  Soukupová, Blanka (ed.). Neklidná krajina vzpomínání. Konkurenční společenství paměti ve městě. Praha, pp. 175-186, 193-194.  ISBN 978-80-88997-47-4.

Pauknerová, Karolína. 2010. Ztracené světy v postmoderním městě. Fetišizace minulosti. IN Soukupová, Blanka - Novotná, Hedvika - Jurková, Zuzana and Stawarz, Andrzej (eds.). Evropské město. Identita, symbol, mýtus. Bratislava, pp. 187-198.  ISBN 978-80-88997-44-3.

Pauknerová, K
arolína. 2010. Libenice – fenomenologický výzkum krajiny středního neolitu. IN Sýkorová, Ivana (ed.). Ecce Homo. In Memoriam Jan Fridrich. Praha: Česká společnost archeologická, pp. 283-290. ISBN  978-80-86912-45-5.Textbook and methodological guide:

Krištuf, Petr; Zíková, Tereza; Čulíková, Lucie; Fatková, Gabriela; Gibas, Petr; Malina, Ondřej; Pauknerová, Karolína; Švejcar, Ondřej; Urban, Tomáš. 2015. Výzkum krajiny a vybrané antropologické a archeologické metody. Západočeská univerzita v Plzni. ISBN 978-80-261-0474-2.

Woitsch, Jiří; Pauknerová, Karolína. 2014. Metodika pro prezentaci sídelního a krajinného dědictví prostřednictvím tvorby naučných stezekZápadočeská univerzita v Plzni. (od 2015 závazně platné pro Západočeský kraj).


Conference reports, reviews and internet and popular publications:

Pauknerová, Karolína. 2016. Dávná minulost Jenštejna očima archeologů. Jenštejnský občasník (duben), pp. 10.

Pauknerová, Karolína.
2015. Double review: Olsen, Bjønar. 2010. In Defense of Things. Archaeology and the Ontology of objects. Lanham, New York: Altamira Press, 208 pp., ISBN 978-0-7591-1931-4. and Hodder, Ian. 2012. Entangled. An archaeology of the relationships between humans and things. Oxford: Wiley and Blackwell, 264 pp., ISBN 978-0-470-67212-9. Cargo. ISSN 1212-4923, pp. 162-166.

Zíková, Tereza; Woitsch, Jiří; Pauknerová, Karolína; Anderle, J.
and Krištuf, Petr. 2013. Bušovice a okolní krajina v proměnách času a prostoru. Bušovický zpravodaj. Speciální číslo u příležitosti výstavy Bušovice a okolní krajina v proměnách času a prostoru. Obecní úřad Bušovice a Západočeská univerzita v Plzni. ev.č. MK ČR E11115.

Pauknerová, Karolína; Gibas, Petr.  2013. Anthropological Research of Prague Allotment Garden Colonies: Anthropologist at work, Spade, Wild West end-of-the season celebration, Ancient Hut, Bathtub, Gardeners’ exhibition. IN Anthropological Fieldwork: Europe, RAI's Education Programme Sets, Royal Anthropological  Institute. London. (available at: http://www.flickr.com/photos/raieducation/sets/72157633274827738/).

Pauknerová, Karolína. 2013. Review - Braun Kohlová, Markéta. 2012. Cesty městem: O racionalitě každodenního cestování. Praha: Sociologické nakladatelství. ISBN 978-80-7419-099-5. Lidé města 15 (1),  ISSN 1212-811,
pp. 167-170.

Pauknerová, Karolína. 2010. Czech-Slovak Conference. Minority Memoryscapes. Competitive Societies of Memory?. Urban People 12 (1). ISSN 1212-811
, pp. 468-470.

(31st March, 2017)