ban
HOME-CV                PUBLICATIONS                PROJECTS                COURSES UK (cze)               SUPERVISED STUDENTS (cze)
Publications:


Books:

Pauknerová, Karolína; Gibas, Petr; Stella, Marco et al. 2016. Non-humans and after in Social Science. Červený Kostelec: Pavel Mervart. ISBN 978-80-7465-199-1.

Ajvaz, Michal; Kouba, Pavel; Matoušek, Alexander; Frei, Jan; Chvatík, Ivan; Kůrka, Petr; Trlifajová, Kateřina; Velický, Bedřich; Hudík, Marek; Storch, David; Pauknerová, Karolína; Strobachová, Ingrid. 2016. Spor o pravdu. Praha: Filosofia. ISBN
978-80-7007-461-9

Fatková, Gabriela; Funk, Lukáš; Pauknerová, Karolína; Rak, Michal; Strohsová, Klára; Světlík, Radek; Woitsch, Jiří & Tereza Zíková. 2014. Tachovsko: krajina v paměti / paměť v krajině. [Tachov Region: Landscape in memory, memory in landscape.] Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. ISBN 978-80-261-0423.

Pauknerová, Karolína; Stella, Marco; Gibas, Petr  et al. 2014. Non-humans in Social Science: Ontologies, Theories and Case Studies. Červený Kostelec: Pavel Mervart. ISBN 978-80-7465-122-9.

Gibas, Petr; Pauknerová, Karolína; Stella, Marco. et al. 2011. Non-humans in Social Science: Animals, Spaces, Things. Červený Kostelec: Pavel Mervart. ISBN 978-80-7465-010-9.
Articles:

Pauknerová, Karolína; Woitsch, Jiří. 2017. Nositelé paměti nebo zdroje falešných představ? Naučné stezky v ČR v etnologické perspektivě. [Memory mediums or sources of false conceptions? Educational trails in Czechia in ethnological perspective] Studia Ethnologica Pragensia 1. pp. 66-95. ISSN 1803-9812.

Jánská, Eva;
Pauknerová, Karolína and Koropecká, Markéta. 2017. Transnational Behaviour of Ukrainian Remitting Migrants. Journal of Economic and Social Geography / Tijdschrift voor economische en sociale geografie. DOI 10.1111/tesg.12243., ISSN 1467-9663.

Pauknerová, Karolína. 2014. Co říká dům: možnosti symetrického přístupu k materialitě domova. [What does the house say: Possibilities of symmetrical approach to the materiality of home] Český lid 101(4). pp. 439-458. ISSN 0009-0794.

Pauknerová, Karolína. 2014. Antropologie, archeologie a interpretativní přístup: příklad domova. Antropowebzin 2. pp. 54-62. ISSN: 1801-8807.

Pauknerová, Karolína; Salisbury, Roderick and Monika  Baumanová. 2013. Human-landscape interaction in prehistoric Central Europe: analysis of natural and built environments. Anthropologie 51(2). pp. 131-142. ISSN 0323-1119.

Pauknerová, Karolína. 2012. Two Settlement Patterns in the Kolín Flatland - a Phenomenological Analysis. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne LIV. pp. 87–99.ISSN 0520-9250. (http://www.archeo.uni.wroc.pl/2013-1/SSA54/m2.pdf).

Pauknerová, Karolína. 2012 Fenomenologický výzkum archeologické lokality: Příklad neolitických areálů jižně od soutoku Úhlavy a Radbuzy. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské Univerzity, řada archeologická M17. pp.141-149. ISSN 1211-6327.

Pauknerová, Karolína. 2011.  Analýza vizuálních dat aneb příběh obrazu srpu a kladiva v Semilech. Biograf 55, pp.  75-82. ISSN 1211-5770.

Pauknerová, Karolína; Gibas, Petr. 2011.  The Struggle over Nature and Relaxation in (Sub)urban Space: The Case of Garden Colonies in Kbely, Prague 19. Urban People. 13(2), pp. 221-233. ISSN 1212-811.

Gibas, Petr; 
Pauknerová, Karolína. 2010.  Město kolem Botiče: alternativní seminář z urbánní antropologie. Cargo, pp. 151-163. ISSN 1212-4923.

Pauknerová, Karolína. 2010. Two cultures in one flatland: Phenomenological Analysis of Two Prehistoric Landscapes (Kladno region). Slovak Ethnology – Material culture 58(5), pp . 598-613. ISSN 1335-1303.

Pauknerová, Karolína. 2010. Hladké a měkké: promýšlení chůze městem. Biograf 51, pp. 89-101. ISSN 1211-5770.

Gibas, Petr; Pauknerová, Karolína. 2009. Mezi pravěkem a industriálem: několik poznámek k antropologii krajiny. Český lid 96(1), pp. 131-146. ISSN 009-0794.

Pauknerová, Karolína. 2009. Krajina těhotná svou minulostí. Sborník Hrdličkova muzea člověka UK 7, pp. 6-8.

Pauknerová, Karolína. 2007. Pokus o (re)konstrukci domu únětické kultury. Sborník Hrdličkova muzea člověka UK 6, Antropologie a traseologie, pp. 24-37.Chapters:

Pauknerová, Karolína; Gibas, Petr. Bydlet v ošemetných místech. IN Haluzík, Radan (ed.). Terrain vague. CTS Prague. 
(2018 in print)

Tilley, Christopher; Jones, Andrew Meirion; Pauknerová, Karolína. 2017. Early Bronze Age pebble cairns. in: Tilley, Chris. Landscape in the Long Durée. London: UCL Press, 85-129.

Tilley, Christopher; Pauknerová, Karolína. 2017: Burnt mounds and pebble sculptures. in: Tilley, Chris. 2017. Landscape in the Long Durée. London: UCL Press, 190-248.

Tilley, Christopher; Pauknerová, Karolína.  2017. Early military occupation and use of the heathlands. in: Tilley, Chris. 2017. Landscape in the Long Durée. London: UCL Press, 346-369.

Pauknerová, Karolína. 2017. Archeologie a evoluční teorie: příběh návratů a rozluk. IN Ovčáčková, Lenka (ed.) et al. Příroda a kultura v proměnách: Evoluční a biologické teorie kultury. Praha: Academia, 128-145.


Pauknerová, Karolína; Woitsch, Jiří. 2016. Educational trails as landscape memory agents in the West Bohemian border region. IN Martin Zückert; Heidi Hein-Kircher (eds.). Migration and Landscape Transformation: Changes in Central and Eastern Europe in the 19th and 20th Century. Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, Vandenhoeck & Ruprecht, 175-202.


Gibas, Petr; Pauknerová, Karolína. 2016. Mushrooms: Indeterminacy, indexicality and the blurring of non-human boundaries. IN Pauknerová, Karolína; Gibas, Petr; Stella, Marco et al. Non-humans and after in social science . Červený Kostelec: Pavel Mervart, 21-35.  ISBN 978-80-7465-199-1.

Pauknerová, Karolína; Gibas, Petr; Stella, Marco. 2016. Introducing non-humans and after in social science. IN Pauknerová, Karolína; Gibas, Petr; Stella, Marco et al. Non-humans 
and after in social science. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 11-17. ISBN 978-80-7465-199-1.

Pauknerová, Karolína; Gibas, Petr. 2015. Krajina jako téma, terén i problém současné společenské vědy: antropologické čtení krajiny - Landscape as a topic, terrain and problem of contemporary social sciences: Anthropological reading of landscape. IN Blažková, T. et al. Krajina jako antropologická čítanka. Praha: TOGGA. pp. 7-18 and 299-307. ISBN 978-80-7476-039-6.

Gibas, Petr; Pauknerová, Karolína; Stella, Marco. 2014. Non-human Agencies: Materiality and (Il)legibility of Non-human Worlds. IN Pauknerová, Karolína; Stella, Marco; Gibas, Petr  et al. 2014. Non-humans in Social Science: Ontologies, Theories and Case Studies. Červený Kostelec: Pavel Mervart. pp. 297-311. ISBN 978-80-7465-122-9.

Pauknerová, K
arolína. 2014. Krajina. IN Lucie Storchová a kol. Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě. Dolní Břežany: Scriptorium. pp. 356-364. ISBN 978-80-87271-87-2.

Pauknerová, K
arolína; Gibas, Petr. 2014. Walking the Stream: Prague Cityscape and Research Guided by the Water. IN Shortell, Timothy - Brown, Evrick (eds.). Walking in the City: Quotidian Mobility and Ethnographic Method.  Farnham and Burlington: Ashgate. pp. 173-187. ISBN 987-14-72416-16-2.

Světlík, Radek; Pauknerová, Karolína. 2013. Dětský svět v zapadlé vesnici na konci Čech. IN Blanka Soukupová, Helena Nosková & Petr Bednařík (eds.). Paměť – národ – menšiny – marginalizace –identity I, Urbánní studie, sv. 6, Fakulta humanitních studií, Karlova univerzita v Praze. pp. 155-164. ISBN 978-80-87398-43-2.

Pauknerová, Karolína. 2013. Cesty antropologa ve městě: O lidských smyslech, městské krajině a antropologii. IN Soukupová, Blanka - Hroch, Miroslav - Salner, Peter and Pauknerová, Karolína. Cesty urbánní antropologie: Tradice - Nové směry - Identita. Urbánní studia 4. Fakulta humanitních studií v Praze: Praha. pp. 87-99. ISBN: 978-80-87398-34-0.

Pauknerová, K
arolína. 2012. Urbánní krajina: Senzuální přístupy. IN Soukupová, Blanka; Hroch, Miroslav; Salner, Peter; Godula-Węcławowicz, Róża (eds.). Úvod do urbánní antropologie. Fakulta humanitních studií v Praze, společensko-vědní modul: Praha, pp. 46-52. ISBN 978-80-87398-32-6.

Gibas, Petr; Pauknerová, K
arolína; Stella, Marco. 2011. Non-humans Social Science: Animals, Spaces, Things. IN Gibas, Petr; Pauknerová, Karolína; Stella, Marco. et al. Non-humans in Social Science: Animals, Spaces, Things. Červený Kostelec: Pavel Mervart, pp. 9-29. ISBN: 978-80-7465-010 -9.

Pauknerová, K
arolína; Gibas, Petr. 2011.  Mezi dávnou minulostí, utopickou budoucností a přelétavou přítomností: archeologické památky a čas v pražském metru IN Vacková, Barbora; Galčanová, Lucie; Ferenčuhová, Slavomíra. (eds.)  Třetí město. Červený Kostelec, Brno: Nakladatelství Pavel Mervart, Masarykova univerzita, pp. 43-64. ISBN: 978-80-7465-015-4.

Pauknerová, K
arolína; Gibas, Petr; Čížek Bedřich. 2010. Oáza klidu nebo ráj golfistů? Zahrádkáři a postsocialistická transformace (nejen) v Praze. IN  Soukupová, Blanka (ed.). Neklidná krajina vzpomínání. Konkurenční společenství paměti ve městě. Praha, pp. 175-186, 193-194.  ISBN 978-80-88997-47-4.

Pauknerová, Karolína. 2010. Ztracené světy v postmoderním městě. Fetišizace minulosti. IN Soukupová, Blanka; Novotná, Hedvika; Jurková, Zuzana and Stawarz, Andrzej (eds.). Evropské město. Identita, symbol, mýtus. Bratislava, pp. 187-198.  ISBN 978-80-88997-44-3.

Pauknerová, K
arolína. 2010. Libenice – fenomenologický výzkum krajiny středního neolitu. IN Sýkorová, Ivana (ed.). Ecce Homo. In Memoriam Jan Fridrich. Praha: Česká společnost archeologická, pp. 283-290. ISBN  978-80-86912-45-5.Brochure, textbook and methodological guide:

Müllerová, Hana; Klimeš, Jan; Hálová, Miloslava; Blahůt, Jan; Gibas, Petr; Woitsch, Jiří; Pauknerová, Karolína. 2017. Sesuvy –  podceňované nebezpečí. Praha: Strategie AV21/Přírodní hrozby. Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., pro Kancelář Akademie věd ČR.

Krištuf, Petr; Zíková, Tereza; Čulíková, Lucie; Fatková, Gabriela; Gibas, Petr; Malina, Ondřej; Pauknerová, Karolína; Švejcar, Ondřej; Urban, Tomáš. 2015. 
Výzkum krajiny a vybrané antropologické a archeologické metody. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. ISBN 978-80-261-0474-2.

Woitsch, Jiří; Pauknerová, Karolína. 2014. Metodika pro prezentaci sídelního a krajinného dědictví prostřednictvím tvorby naučných stezek. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. (od 2015 závazně platné pro Západočeský kraj).


Conference reports, reviews and internet and popular publications:

Pauknerová, Karolína. 2017. Ways of Dwelling: Crisis — Craft — Creativity: 13th Congress of SIEF  (International Society for Ethnology and Folklore). Göttingen, Německo, 26.–30. 3. 2017, Studia Ethnologica Pragensia 1. pp. 198-199. ISSN 1803-9812.

Pauknerová, Karolína. 2016. Dávná minulost Jenštejna očima archeologů. Jenštejnský občasník (duben), pp. 10.

Pauknerová, Karolína.
2015. Double review: Olsen, Bjønar. 2010. In Defense of Things. Archaeology and the Ontology of objects. Lanham, New York: Altamira Press, 208 pp., ISBN 978-0-7591-1931-4. and Hodder, Ian. 2012. Entangled. An archaeology of the relationships between humans and things. Oxford: Wiley and Blackwell, 264 pp., ISBN 978-0-470-67212-9. Cargo. ISSN 1212-4923, pp. 162-166.

Zíková, Tereza; Woitsch, Jiří; Pauknerová, Karolína; Anderle, J.
and Krištuf, Petr. 2013. Bušovice a okolní krajina v proměnách času a prostoru. Bušovický zpravodaj. Speciální číslo u příležitosti výstavy Bušovice a okolní krajina v proměnách času a prostoru. Obecní úřad Bušovice a Západočeská univerzita v Plzni. ev.č. MK ČR E11115.

Pauknerová, Karolína; Gibas, Petr.  2013. Anthropological Research of Prague Allotment Garden Colonies: Anthropologist at work, Spade, Wild West end-of-the season celebration, Ancient Hut, Bathtub, Gardeners’ exhibition. IN Anthropological Fieldwork: Europe, RAI's Education Programme Sets, Royal Anthropological  Institute. London. (available at: http://www.flickr.com/photos/raieducation/sets/72157633274827738/).

Pauknerová, Karolína. 2013. Review - Braun Kohlová, Markéta. 2012. Cesty městem: O racionalitě každodenního cestování. Praha: Sociologické nakladatelství. ISBN 978-80-7419-099-5. Lidé města 15 (1),  ISSN 1212-811,
pp. 167-170.

Pauknerová, Karolína. 2010. Czech-Slovak Conference. Minority Memoryscapes. Competitive Societies of Memory?. Urban People 12 (1). ISSN 1212-811
, pp. 468-470.

(30th January, 2018)