ban
HOME- CV              PUBLICATIONS              PROJECTS            COURSES UK (cze)             SUPERVISED STUDENTS (cze)

Univerzitní kurzy:

  

V současné době přednáším na Katedře sociální a kulturní ekologie a ve Společenskovědním modulu Bakalářského studia humanitní vzdělanosti na Fakultě humanitních studií UK.LS 2017-dosud  Krajina ve společenských vědách - teoreticko-metodický úvod a terénní výzkum
(spolu s Petrem GIBASEM, Ph.D.)
Společenskovědní modul BSHV, FHS UK
.
ZS 2016-dosud  Urbánní antropologie
(spolu s Petrem GIBASEM, Ph.D.)
Katedra sociální a kulturní ekologie, FHS UK
.

ZS 2010-ZS 2017 Úvod do kvalitativních metod
Katedra sociální geografie, PřF UK

.
LS 2011-LS 2015 ZOO: Historie, funkce a interpretace společenské instituce zoologické zahrady
(spolu s Mgr. Marco STELLOU)

Katedra obecné antropologie, FHS UK

. 

LS 2010-ZS 2014  Krajinami města: úvod do urbánní antropologie / geografie
(spolu s MSc. Petrem GIBASEM)
Společenskovědní modul BSHV, FHS UK

ZS 2009-ZS 2015 Krajina ve společenských vědách
(spolu s MSc. Petrem GIBASEM)
Společenskovědní modul BSHV, FHS UK
.

ZS 2010  Vizuální metody ve společenských vědách
(spolu s MSc. Petrem GIBASEM)
Společenskovědní modul BSHV, FHS UK

.
ZS 2009 Dvanáct největších archeologických objevů
(spolu s doc. V. Matouškem, dr. M. Walisovou, dr. I. Pleinerovou)
Historický modul BSHV, FHS UK
.
ZS 2009  Antropologie krajiny
(spolu s MSc. Petrem GIBASEM)
Katedra obecné antropologie, FHS UK
.
LS 2009 Krajinami města
(spolu s MSc. Petrem GIBASEM)
Katedra obecné antropologie, FHS UK
.
LS 2009 terénní praxe  Botič - terénní praxe k antropologii krajiny
(spolu s MSc. Petrem GIBASEM)
Katedra obecné antropologie, FHS UK
.
ZS 2008 seminář Industriální krajiny – estetika, pamě, budoucnost
(spolu s MSc. Petrem GIBASEM)
Katedra obecné antropologie, FHS UK
.
ZS 2008 seminář Antropologie krajiny
Společenskovědní modul BSHV FHS UK
.
LS 2008 seminář Krajina jako činnost. Taskscape – Agency – Art v antropologickém promýšlení krajiny
Katedra obecné antropologie, FHS UK
.
LS 2008 terénní praxe – Jankov/Venkovy středních Čech 1
Katedra obecné antropologie, FHS UK
.

ZS 2007 seminář Krajina a temporalita

Katedra obecné antropologie, FHS UK

 (aktualizováno 18. 2. 2018)